Slim aan de slag

Heb je als (bouw)professional ondersteuning of expertise nodig bij een project? Of ga je als organisatie of particulier (ver)bouwen in eigen beheer en wil je meer regie? We werken altijd volgens 3 principes:

Eén vast aanspreekpunt

Jouw wensen zijn altijd het uitgangspunt van de beste bouwoplossing. Door één vast aanspreekpunt en korte lijnen kun je snel terecht met al je vragen. Dat geeft overzicht en rust.

Bouwen met wie je wilt

Doordat we als onafhankelijke partij alleen met de beste bouwers, professionals en materialen werken, krijg je meer kwaliteit. Jij kiest altijd samen met ons.

Financieel voordeel

Weten waar je aan toe bent. Niet alleen binnen budget, maar onderaan de streep altijd voordeel omdat je de regie in eigen hand houdt. Kies daarnaast gericht op welk gebied of project extra expertise of ondersteuning gewenst is.

Altijd oplossingsgericht bouwen. Samen.

Het gehele bouwproces bij ons neerleggen, of enkel een gedeelte: we regelen wat voor jou het meest gunstig is. Kom meer te weten over de verschillende bouwfases en wat hierbij onze aanpak is.

Programma van wensen en vergunningsaanvraag

Bouwen met een goed gevoel begint met het in kaart brengen van wensen. Wat zijn de mogelijkheden van een locatie of waar moet een gebouw aan voldoen? Hoe zit het met duurzaamheid? Ook het aanvragen van de benodigde vergunningen is mogelijk.

Ontwerp en tekenwerk

Wellicht heb je al een architect in de arm genomen. We werken het gedetailleerde tekenwerk op basis van een ontwerp verder uit.

Calculatie en budgettering

Door het uittellen van hoeveelheden, budgetteren en samenstellen van een detailbegroting komt er meer inzicht. Erg belangrijk, omdat een professionele calculatie de financiële houvast is van ieder project.

Bouwadvies en planning

We zoeken het snijvlak op van financieel gunstig, tijdsbesparend en kwaliteit. Door slimme oplossingen, kunnen we beter bouwen volgens planning. Moet er nog iets worden aangepast? Geen probleem in de voorbereidingsfase.

Aanbesteding en contractvorming

Omdat we een onafhankelijke partij zijn, kies jij met wie je wilt bouwen. Uiteraard geven we hierin advies om te zorgen dat alleen de beste materialen en vakmensen worden ingezet. Door zelf betrokken te zijn, levert de scherpe inkoop één-op-één voordeel op.

Kwaliteitscontrole en regie

Komt iedereen zijn afspraken na? Worden de juiste materialen geleverd en de kwaliteitsstandaarden behaald? We houden nauwlettend het gehele bouwproces in de gaten en sturen indien nodig bij. Ook ontvang je maandelijks een gedetailleerd overzicht (per project) van de door ons gemaakte uren. Eerlijk en overzichtelijk.

Ook bouwen met een goed gevoel?

Neem vrijblijvend contact met ons op!